Wróć do bloga

Wiata garażowa a regulacje prawne

Mimo że jesteś właścicielem działki, na której planujesz wznieść budynek gospodarczy, taka konstrukcja podlega różnym zewnętrznym wytycznym i przepisom. Określają one nie tylko możliwe umiejscowienie i maksymalną powierzchnię, ale także optymalną odległość wiaty od granicy działki i drogi gminnej. Przestrzeganie wszystkich tych zasad jest bardzo ważne. Niestosowanie się do nich może skutkować nakazem rozebrania konstrukcji, a w najgorszym wypadku – zapłatą wysokiej grzywny.

Zacznijmy jednak od podstaw, czyli dopuszczalnej powierzchni takiej konstrukcji. Co do za zasady, na każde 500 m2 powierzchni działki mogą przypadać maksymalnie dwa budynki gospodarcze. Najczęściej można je wybudować po złożeniu samego zgłoszenia, o ile powierzchnia jednego budynku nie przekracza 35 m2. W przypadku większych konstrukcji potrzebujesz pozwolenia budowlanego, co wiąże się z większą liczbą formalności. Aby uzyskać zgodę, musisz złożyć we właściwym urzędzie komplet dokumentów, na który składają się:

decyzja o warunkach zabudowy, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością, 4 egzemplarze projektu budowy wraz z opinią, potwierdzenie, że projektant na dzień składania wniosku jest wpisany do rejestru właściwej izby samorządu zawodowego, wypis z rejestru gruntów dla działki, potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

Nawet jeśli budowa nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia do właściwego organu, wciąż obowiązują Cię pewne ograniczenia. Budynek gospodarczy nie może być usytuowany na terenie, który jest wpisany do rejestru zabytków. Maksymalna rozpiętość konstrukcji nie powinna przekraczać 4,8 m i może się składać tylko z jednej kondygnacji. Dodatkowo istotne jest to, aby wykonawca zadbał o zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (lub decyzją o warunkach zabudowy) oraz odpowiednimi specyfikacjami technicznymi.

Odległość wiaty od granicy działki

W Polsce minimalna odległość pomiędzy garażem a granicą działki zależy od przepisów wspomnianego już miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz innych regulacji ustanowionych przez lokalne jednostki samorządu terytorialnego. W praktyce możesz postawić budynek gospodarczy bezpośrednio przy granicy działki lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m. Musisz jednak upewnić się, że długość konstrukcji wynosi maksymalnie 6,5 m, a wysokość nie przekracza 3 m.

Powyższe regulacje dotyczą jednak budynku gospodarczego. Ustawa o prawie budowlanym definiuje go jako “(...) przeznaczony do wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, w tym narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia”. Wiaty nie podlegają tym ograniczeniom, o ile mają konstrukcję składającą się z od jednej do maksymalnie trzech ścian.

W przypadku wiat przepisy nie określają też minimalnej odległości od granicy działki. Obowiązują one jedynie w odniesieniu do budynków, a wiata jest budowlą. Nie oznacza to jednak, że taką konstrukcję możesz postawić w dowolnym miejscu. Ważna jest tu inna regulacja, która dotyczy usytuowania względem drogi. Zgodnie z art. 43 przywołanej ustawy minimalna odległość wiaty od krawędzi jezdni wynosi:

6 m dla dróg gminnych w terenie zabudowanym lub 15 m w terenie niezabudowanym, 8 m (teren zabudowany) lub 20 m (teren niezabudowany) dla dróg powiatowych i wojewódzkich, 10 m (teren zabudowany) lub 25 m (teren niezabudowany) dla dróg krajowych, 20 m (teren zabudowany) lub 40 m (teren niezabudowany) dla dróg ekspresowych 30 m (teren zabudowany) 50 m (teren niezabudowany) dla autostrad.

Jeśli chodzi o pozostałe prawne różnice pomiędzy budynkami gospodarczymi a budowlami, wymagania dotyczące maksymalnej powierzchni są inne w odniesieniu do wiat. Bez pozwolenia i zgłoszenia możesz postawić konstrukcję do 50 m2 powierzchni. Większe wiaty podlegają już tym samym ograniczeniom, co garaże.

Czy materiał wykorzystany do budowy wiaty ma znaczenie?

Nie ma znaczenia, jaki materiał zdecydujesz się wykorzystać do budowy wiaty garażowej. Ustawa o prawie budowlanym nie reguluje tej kwestii. Na etapie projektowania możesz się więc zdecydować zarówno na drewno, jak i stal czy poliwęglan. Ten ostatni materiał wyróżnia się dużą odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Jego niewielka waga i łatwość formowania pozwalają tworzyć prefabrykaty w wielu różnych kształtach.

Jeśli na swojej posesji masz już taras lub basen, możesz skorzystać z poliwęglanu, aby wybudować jego zadaszenie. Odległość od granicy działki również nie będzie miała w tym przypadku większego znaczenia.

Uniwersalność poliwęglanu

Zadaszenia z poliwęglanu mogą stanowić doskonałą alternatywę dla tradycyjnej wiaty. Możesz je wykorzystać do przykrycia tarasu, grządek z warzywami czy basenu. Dzięki ochronie przed promieniowaniem UV i odporności na warunki atmosferyczne arkusze poliwęglanu są idealne do użytku zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Utrzymanie tego materiału w dobrym stanie jest łatwe i nie wymaga dodatkowego wysiłku z Twojej strony. Niemniej jednak kluczowe znaczenie ma stosowanie odpowiednich metod i produktów czyszczących, aby przedłużyć żywotność zarówno przezroczystego, jak i kolorowego poliwęglanu. Unikaj środków zawierających amoniak, alkohol i rozpuszczalniki.

Bucovers – producent zadaszeń basenowych i tarasowych

Jeśli zależy Ci na estetycznym wyglądzie ogrodu, tarasu, basenu czy wiaty garażowej, konieczne zapoznaj się z ofertą firmy Bucovers. To producent wysokiej jakości zadaszeń poliwęglanowych, które wyróżniają się przezroczystością, lekkością i trwałością. To doskonały wybór dla osób poszukujących materiału o dużych walorach estetycznych!

Skontaktuj się z nami

Dział sprzedaży

Zuzanna Bukowska

zuzanna.bukowska@bucovers.pl

+48 693 400 087

Klaudia Farynowska

bucovers@bucovers.pl

+48 693 400 085

Amelia Bukowska

bucovers@bucovers.pl

+48 693 400 120

Krzysztof Ziółkowski

krzysztof.ziolkowski@bucovers.pl

+48 605 212 213

Dział techniczny

Piotr Graczyk

piotr.graczyk@bucovers.pl

+48 693 400 110

Krystian Młynarczyk

krystian.mlynarczyk@bucovers.pl

+48 523 188 090

Bartosz Błaszak

bartosz.blaszak@bucovers.pl

+48 726 885 086

Serwis

bucovers@bucovers.pl

+48 601 215 831

Dział logistyki

Sławomir Czubachowski

bucovers@bucovers.pl

+48 601 215 831

Napisz do nas

website made by melon.studio